meynəlik

meynəlik
is. Meynə əkilmiş sahə, üzüm bağı; üzümlük. Meynəliyi becərmək. – <Xədicə> üzüm dərmək üçün meynəliyə doğru getdi. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • çevrilmək — 1. məch. Başqa hala salınmaq, başqa şəklə salınmaq, döndərilmək. O başını yellədib bir ah çəkdi dərindən, «Ah» alova çevrilib saçıldı gözlərindən. B. V.. 2. t siz. Tez tez bir haldan başqa hala keçmək. Su donaraq buza çevrilmişdir. – Radium… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənəklik — is. Çoxlu tənək əkilmiş yer; üzümlük, meynəlik. Tənəkliyi becərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təpilmək — 1. bax bellənmək. Meynəlik təpildi. 2. 1. f. Soxulmaq, zorla girmək, dürtülmək, özünü soxmaq. Uşaq anasının qucağına təpildi. – <Sara> vaxsey, ciyərin yansın! Kişi bilər, – deyə, evə təpildi. M. C.. <Arvad> üstünə işıq düşən toyuq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üzümlük — is. Üzüm bağı, meynəlik, tənəklik. Birdən üzümlüklərin kənarında göyə ucalan çinar ağacını və ilan kimi onun başına dolanan tənəyi gördü. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mah — f. bax: məh Mahi bustan bostan ayı (payızın ilk ayı); mahi əsəli «bal ayı» bəylə gəlinin evləndikdən sonra birgə yaşadıqları ilk ay; mahi hərəmeyn şiələrin məhərrəm və səfər aylarına verdikləri ad; mahi qəm qəm ayı (şiələrin məhərrəm ayına… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kök — 1. is. 1. Bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi; rişə. Ot öz kökü üstündə bitər. (Ata. sözü). Biçinçilərdən biri orağını böyük bir qanqalın kökündən endirərkən quş balaları «cik cik» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • talvar — is. 1. Günəşdən, yağışdan qorunmaq və ya başqa məqsədlər üçün dirəklər üzərində qurulmuş üstüörtülü kölgəlik; çardaq. Talvarın altında yüyürək yelləyən; Qarı tez dikəldi salam səsinə. B. V.. Dörd yöndəmsiz dirək üzərində qurulmuş talvarın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”